Noutăți

PAȘI MĂRUNȚI, DAR DECISIVI, CĂTRE O MAI MARE ACOPERIRE A CONTRACTELOR COLECTIVE DE MUNCĂ

Cerințe europene

Uniunea Europeană cere țărilor membre să aducă modificări legislative astfel încât să se ajungă la o creștere a reprezentativității contractelor de muncă colective de muncă până la un nivel de 80%. În prezent acest procent în România este de sub 20%, potrivit celor mai recente date ale Eurostat.

Prevederile Directivei (UE) 2022/2041 a Parlamentului European și a Consiliului privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană (inclusiv procentul CCM) trebuie transpuse în legislația națională, termenul limită fixat în acest sens fiind 15 noiembrie 2024.

Implementare în România

Acest lucru va fi făcut prin proiectul de Lege privind stabilirea salariilor minime adecvate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative aduce o serie de amendamente Codului Muncii (Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003). Amendamentul adus articolul 230 al Codului Muncii stipulează că: „prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, se aprobă un plan de acțiune pentru promovarea negocierilor colective, cu termene și măsuri în favoarea creșterii progresive a acoperirii negocierilor colective pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trăi ale salariaților…pentru susținerea creșterii nivelului ratei de acoperire a negocierilor colective în plan național către valoarea de 80%”.

Proiectul de lege privind salariul mediu adecvat creează doar cadrul general pentru introducerea prevederilor Directivei Europene, urmând apoi ”două proiecte de hotărâri ale guvernului, reprezentând cadrul legislativ secundar, care să asigure transpunerea integrală a acestei Directive”.

Unul dintre proiecte se va referi la ”Planul de acțiune pentru promovarea negocierilor colective în scopul ameliorării accesului salariaților la drepturi negociate colectiv”.

Situația din prezent a contractelor colective de muncă

 Potrivit legii, managementul este obligat să demareze negocierile pentru un contract colectiv de muncă acolo unde sunt echipe de cel puțin 10-20 angajați. Dar de aici și până la semnarea contractelor colective e cale lungă. O soluție de viitor este că Inspecția Muncii să verifice nu doar dacă aceste negocieri sunt demarate, ci și dacă se încheie un contract colectiv de muncă, dar pentru asta trebuie din nou modificare legislativă.

Blocul Național Sindical, din care FGS Familia face parte, consideră că ”proiectul este foarte subțire” și nu corespunde cerințelor sindicale. Până la Legea 62/2011, legea dialogului social, contractele colective aveau acoperire națională în proporție de 100%. După apariția legii a fost desființat contractul colectiv de muncă la nivel național și au dispărut și contractele la nivel de ramură, din cauza condițiilor exagerate privind reprezentativitatea.

Procentul de 80% 

Referitor la rată de acoperire a negocierilor colective, această trebuie să ajungă către 80%. În proiect se menționează totodată că salariul minim trebuie stabilit în urma negocierilor colective. Potrivit expunerii de motive, în România, „ponderea salariaților din mediul privat acoperiți de protecția și clauzele mai favorabile de drepturi ale contractelor colective de muncă era conform ultimelor date EUROSTAT sub 20%”.

Amendamentele aduse articolul 230 al Codului Muncii stipulează: „Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, se aprobă un plan de acțiune pentru promovarea negocierilor colective, cu termene și măsuri în favoarea creșterii progresive a acoperirii negocierilor colective pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trăi ale salariaților. Planul de acțiune se stabilește cu consultarea și/sau în acord cu partenerii sociali în Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social și se revizuiește periodic sau cel puțin o dată la cinci ani, pentru susținerea creșterii nivelului ratei de acoperire a negocierilor colective în plan național către valoarea de 80%”.

Concluzie

Este clar că România nu poate atinge această rată până în noiembrie 2024, dar cu ajutorul noilor prevederi legislative această rată de acoperire va putea crește în anii următori. Toate țările europene vor fi de acum înainte obligate să protejeze și să promoveze negocierile colective, iar acolo unde rata de acoperire a negocierilor colective este sub 80%, statele membre ale UE vor fi obligate să elaboreze și să pună în aplicare planuri de acțiune naționale pentru a crește acoperirea.

Vom detalia soluțiile propuse de experții europeni pentru consolidarea sindicatelor și a negocierilor colective într-un articol viitor.

 

Încă din 1990, FGS Familia reprezinta lucrătorii din construcții și din zona de producție a materialelor de construcții.

FGS Familia si Sindicatul National Familia Constructii, Materiale de Constructii si Lemn sunt  organizații sindicale în care apărarea drepturilor și intereselor membrilor noștri este abordată cu multă seriozitate, cu dăruire, profesionalism și colegialitate. Ne respectăm membrii și acționăm împreună cu aceștia pentru a fi solidari, puternici și generoși.

Utilizăm toate pârghiile legale pentru apărarea drepturilor și intereselor sindicale în dialog social cu reprezentanții angajatorilor, precum și cu reprezentanți ai autorităților.

FGS FAMILIA

CUI 3376655

SINDICATUL NAȚIONAL FAMILIA CONSTRUCȚII, MATERIALE DE CONSTRUCȚII ȘI LEMN

CUI 11344620

Str. Biserica Doamnei nr. 3, sector 3, București, România

 021 312 3886

 0752 06 44 10

 031 780 05 35

  office@fgs.ro

© Copyright FGS 2024. Design vmw

Search