STRATEGIA FGS FAMILIA 2021 – 2025

1. CONSOLIDARE ORGANIZAȚIONALĂ

 a. Sindicate mai puternice

 • Sprijinirea sindicatelor în demersurile pentru obținerea reprezentativității la nivel de unitate și/sau modificări statutare.
 • Sprijinirea sindicatelor în negocierea contractelor colective de muncă la nivel de unitate.
 • Sprijinirea sindicatelor în caz de concedieri colective.
 • Facilitarea creării de rețele/conexiuni între sindicate pentru a ajuta la schimbul de bune practici în ceea ce privește consolidarea capacităților lor de negociere și de organizare.
 • Sprijinirea sindicatelor membre din companii multinaționale pentru a avea reprezentanți în Comitetele Europene de Întreprindere.
b. Federație mai puternică
 • Obţinerea reprezentativităţii în sectoarele în care federația are numărul necesar de membri.
 • Negocierea contractelor colective de muncă la nivel de sectoare de activitate în care federația este reprezentativă
 • Creșterea numărului membrilor federației. Colaborare cu EFBWW și BWI și cu organizații sindicale cu care avem încheiate parteneriate (ex: Sindicons, Fillea CGIL). Încheierea de noi acorduri de colaborare sau parteneriate cu organizații sindicale din UE sau de la nivel global.
 • Elaborarea unor planuri regionale de redresare a Reprezentanțelor FGS.
 • Atragerea tinerilor pentru implicare în activitățile federației și ale confederației.
 • Întârirea dialogului social bipartit și a colaborării între partenerii sociali.
 • Implicare în administrarea și dezvoltarea entităților create în comun prin sistemul SASEC sau în unele create la nivel de sector (de ex. Cluster TEC)
 • Îmbunătățirea imaginii federației și a comunicării în interiorul și exteriorul federației utilizând mijloace digitale.
 • Redefinirea activităților și serviciilor federației actualizate și adaptate permanent la evoluția națională, europeană și globală;

2. LEGISLAȚIE

 • Implicare în dezbateri și în acțiuni care privesc modificări legislative de interes pentru membrii federației și pentru sectoarele reprezentate
 • Implicare și susținere a inițiativelor BNS pentru crearea unui mecanism de stabilire a salariului minim.
 • Implicare și susținere a aplicării facilităților fiscale și a salariului pentru sectoarele construcții și materiale de construcții (OUG 114/2018)
 • Implicare și susținere a modificării Legii 215/1997 privind CSC, în sensul asigurării sursei de finanțare pentru formarea profesională.

 

3. SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ ÎN MEDIUL DE MUNCĂ
 • Implicare și susținere a acțiunilor/inițiativelor care privesc locurile de muncă sigure și sănătoase.
 • Implicare în proiecte sau organizare de seminarii dedicate privind SSM în colaborare cu organizații partenere naționale, europene, internaționale.
 • Consultanță în domeniul SSM.

 

4. EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
 • Implicarea în gestionarea Comitetului Sectorial Construcții, în parteneriat social.
 • Constituirea și gestionarea Comitetului Sectorial Materiale de Construcții, în parteneriat social.
 • Implicarea federației în activități rezultate din Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2021- 2027
 • Implicare în proiecte privind formarea profesională în cadrul Clusterului TEC
 • Cursuri de formare pentru liderii de sindicat în funcție de nevoile și interesul acestora.

 

5. MIGRAȚIE - LUCRĂTORI MIGRANȚI ȘI DETAȘARE TRANSNAȚIONALĂ
 • Implicarea federaţiei în proiecte privind detaşarea transfrontalieră a lucrătorilor
 • Colaborare cu BNS pentru încheierea de parteneriate cu entități care aduc forță de muncă din țări terțe, în stabilirea unor proceduri de lucru și a unui mod de intervenție.

6. MUNCA NEDECLARATĂ

 • Implicarea federaţiei în proiecte privind diminuarea fenomenului de muncă nedeclarată.
 • Implicarea și sprijinirea demersurilor certificării firmelor de construcţii – lucru promovat de organizaţiile patronale din sectorul de construcţii pentru crearea mecanismelor si entitatilor necesare certificarii companiilor de constructii

7. RELAȚII ORGANIZAȚIONALE INTERNE, EUROPENE ȘI INTERNAȚIONALE

Colaborarea pe plan intern cu BNS și federații sindicale pentru susținerea acțiunilor privind:

 • Modificări legislative
 • Susținerea intereselor sectoarelor reprezentate
 • Implicare în proiecte

Colaborarea pe plan european/internațional pentru susținerea acțiunilor privind:

 • Lucrătorii migranți și detașați
 • Combaterea muncii nedeclarate
 • Tranziție justă
 • Muncă decentă – slujbe bune și de calitate
 • Sindicalizare în companii multinaționale
 • Legislație europeană

Colaborare bilaterală cu organizații sindicale europene și internaționale pe subiecte de interes comun.

 

Încă din 1990, FGS Familia reprezinta lucrătorii din construcții și din zona de producție a materialelor de construcții.

FGS Familia si Sindicatul National Familia Constructii, Materiale de Constructii si Lemn sunt  organizații sindicale în care apărarea drepturilor și intereselor membrilor noștri este abordată cu multă seriozitate, cu dăruire, profesionalism și colegialitate. Ne respectăm membrii și acționăm împreună cu aceștia pentru a fi solidari, puternici și generoși.

Utilizăm toate pârghiile legale pentru apărarea drepturilor și intereselor sindicale în dialog social cu reprezentanții angajatorilor, precum și cu reprezentanți ai autorităților.

FGS FAMILIA

CUI 3376655

SINDICATUL NAȚIONAL FAMILIA CONSTRUCȚII, MATERIALE DE CONSTRUCȚII ȘI LEMN

CUI 11344620

Str. Biserica Doamnei nr. 3, sector 3, București, România

 021 312 3886

 0752 06 44 10

 031 780 05 35

  office@fgs.ro

© Copyright FGS 2024. Design vmw

Search